اطلاعیه عرضه 34/ 17 درصدی از سهام شرکت بیمه البرز به صورت عمده (مدیریتی غیرکنترلی)

21 خرداد 1398 - ساعت 20:00

اطلاعیه عرضه عمده (که بنا به درخواست فروشنده تهیه می شود) شامل حجم و درصد سهام قابل عرضه، نام فروشنده، شرایط واگذاری، قیمت پایه و تاریخ عرضه می باشد.

فایل های مرتبط :

  • پربازدید ها