اطلاعیه عرضه سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه به صورت عمده (غیرمدیریتی)

15 فروردین 1397 - ساعت 17:35

اطلاعیه عرضه عمده (که بنا به درخواست فروشنده تهیه می شود) شامل حجم و درصد سهام قابل عرضه، نام فروشنده، شرایط واگذاری، قیمت پایه و تاریخ عرضه می باشد.

فایل های مرتبط :

  • پربازدید ها