لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده تا تاریخ 15/ 01/ 1397

15 فروردین 1397 - ساعت 16:38

نمادهای متوقف/تعلیق شده (که به صورت روزانه توسط عملیات بازار تهیه می شود) شامل آخرین لیست نمادهای متوقف / تعلیق شده ، علت توقف/تعلیق شده و تاریخ توقف/تعلیق شده می باشد.

فایل های مرتبط :

  • پربازدید ها