اطلاعیه عرضه7/ 8 درصد از سهام شرکت سیمان صوفیان به صورت عمده (غیر مدیریتی)

15 بهمن 1396 - ساعت 15:35

اطلاعیه عرضه عمده (که بنا به درخواست فروشنده تهیه می شود) شامل حجم و درصد سهام قابل عرضه، نام فروشنده، شرایط واگذاری، قیمت پایه و تاریخ عرضه می باشد.

فایل های مرتبط :

  • پربازدید ها