اطلاعیه عرضه 19/53 درصدی سهام شرکت آلومینیوم ایران به صورت عمده (مدیریتی غیرکنترلی)

14 بهمن 1396 - ساعت 15:50

اطلاعیه عرضه عمده (که بنا به درخواست فروشنده تهیه می شود) شامل حجم و درصد سهام قابل عرضه، نام فروشنده، شرایط واگذاری، قیمت پایه و تاریخ عرضه می باشد.

فایل های مرتبط :

  • پربازدید ها