اعلام قیمت اوراق اختیار فروش تبعی در مورخ 1396/04/21

20 تیر 1396 - ساعت 16:52

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند قیمت اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت هپیکو606 ،هپریس611،هخابر612،هکشو611 در روزچهارشنبه مورخ 1396/04/21شرح فایل پیوست می باشد.

فایل های مرتبط :

  • پربازدید ها