اطلاعیه عرضه 4/5 درصد سهام شرکت بیمه البرز به صورت عمده (غیر مدیریتی)

9 فروردین 1396 - ساعت 11:20

اطلاعیه عرضه عمده (که بنا به درخواست فروشنده تهیه می شود) شامل حجم و درصد سهام قابل عرضه، نام فروشنده، شرایط واگذاری، قیمت پایه و تاریخ عرضه می باشد.

فایل های مرتبط :

  • پربازدید ها