اعلام قیمت اوراق اختیار فروش تبعی در مورخ 25/ 10/ 1395

22 دی 1395 - ساعت 19:05

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند قیمت اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت هپریس511 و هجم512 در روز شنبه مورخ 25/ 10/ 1395 به شرح فایل پیوست می باشد.

فایل های مرتبط :

  • پربازدید ها