در سومین هفته آبان ماه در بورس تهران رقم خورد: عبور ارزش کل معاملات اوراق بهادار از 30000 میلیارد ریال

15 آبان 1397 - ساعت 18:42

در پایان معاملات هفته منتهی به 15 آبان ماه 97 شاخص کل نسبت به هفته قبل با 1 درصدافزایش مواجه شد.

به گزارش روابط عمومی بورس تهران، در پایان معاملات هفته منتهی به 15 آبان ماه 97 ، شاخص کل با 1733 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 185100 واحد رسید.

شاخص بازار اول با 1244 واحد افزایش به رقم 137610 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 3612 واحد افزایش به عدد 362702 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با 1 درصد افزایش و شاخص بازار دوم  با 1 درصد افزایش نسبت به هفته قبل رو به رو شدند.

در 4 روز کاری  این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 30866 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 17 درصد افزایش یافته است.

در ضمن تعداد 9054 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 582 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 5 درصد  افزایش و 4 درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند.

این درحالی است که  تعداد 49 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 543 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت. برهمین اساس به ترتیب 9 درصد و 4 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

  • پربازدید ها