همزمان با تداوم رکورد شکنی های جدید شاخص : ارزش معاملات بورس تهران از 11400 میلیارد ریال عبور کرد

21 شهریور 1397 - ساعت 17:26

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران چهارشنبه مورخ 21 شهریور ماه، در 219 هزار دفعه، تعداد 3 میلیارد و 369 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 11 هزار و 421 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 591 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

به گزارش روابط عمومی بورس تهران، شاخص کل با  6483 واحد افزایش به رقم 155061 واحد رسید.

شاخص بازار اول با 5131 واحد افزایش به 115921 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 11211 واحد افزایش رقم 300723 واحد را تجربه کرد.

 بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل را فولاد مبارکه اصفهان،  صنایع پتروشیمی خلیج فارس،گل گهر، پتروشیمی پارس،

چادرملو، گسترش نفت و گاز پارسیان، پالایش نفت بندرعباس، پتروشیمی جم، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، فولاد خوزستان، ملی صنایع مس ایران، سرمایه گذاری غدیر، مخابرات ایران،  پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران به نام خود اختصاص دادند.

از سویی دیگر بیشترین حجم معاملات را سایپا، فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، ملی صنایع مس ایران، حق تقدم سرمایه گذاری نیرو، سرمایه گذاری خوارزمی، سرمایه گذاری غدیر، بانک سینا(وسینا2)، پارس خودرو، زامیاد، لیزینگ رایان سایپا، گسترش نفت و گاز پارسیان به نام خود ثبت نام کردند.

بازگشایی و توقف

توقف نماد ها به علت تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت

نماد معاملاتی شرکت های داروسازی‌ فارابی‌ (دفارا1)، تولیدی‌مهرام‌ (غمهرا1)، کویر تایر (پکویر1)، مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر (شوینده1)، سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌ (وصنعت1)، پارس‌ مینو (غپینو1)، کاشی‌ پارس‌ (کپارس1)، صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا1)، مهندسی‌نصیرماشین‌ (خنصیر1)، سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ (وسپه1)، سرما آفرین‌ (لسرما1)، سیمان‌ داراب‌ (ساراب1)، صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ (شفارس1)، بیمه آسیا (آسیا1)، عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس1)، پتروشیمی‌شیراز (شیراز1)، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی (وصندوق1)، سبحان دارو (دسبحان1)، تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ (کترام1)، داروسازی‌ کوثر (دکوثر1)، نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا1)، سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم1)، صنایع‌جوشکاب‌یزد (بکاب1)، سیمان‌ شرق‌ (سشرق1)، گروه مپنا (رمپنا1)، بانک ملت (وبملت1)، بانک تجارت (وتجارت1)، سیمان‌هگمتان‌ (سهگمت1)، حمل‌ونقل‌توکا (حتوکا1)، سیمان‌ تهران‌ (ستران1)، سیمان‌سپاهان‌ (سپاها1)، پشم‌شیشه‌ایران‌ (کپشیر1) با توجه به تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت سهام، به منظور اطلاع رسانی مناسب شرکت به بازار در خصوص علل آن، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهند شد.

توقف نمادهای معاملاتی (غشاذرح)،(سقاینح)

درپایان معاملات امروز نماد معاملاتی حق تقدم شرکت های پگاه آذربایجان غربی(غشاذرح)،سیمان قاین(سقاینح)با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی متوقف خواهند شد.

توقف نماد (سبهان1)، (ونفت1)، (کلوند1)، (کدما1)، (کاوه1)،  (بکام1) به علت تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت

نماد  های معاملاتی شرکت سیمان‌ بهبهان‌ (سبهان1)، سرمایه‌گذاری صنعت‌نفت‌‌ (ونفت1)، کاشی‌ الوند (کلوند1)، معدنی‌ دماوند (کدما1)، فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه1)، کارخانجات تولیدی شهید قندی (بکام1)، با توجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شد.

توقف نماد (فخوز1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

نماد معاملاتی شرکت فولاد خوزستان (فخوز1)، پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ1)، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد1)، فولاد خراسان (فخاس1)، کارخانجات‌داروپخش‌ (دارو1)، توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور1)، معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد1)، گل گهر (کگل1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهند شد.

توقف نماد (غمارگ1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

نماد معاملاتی شرکت مارگارین‌ (غمارگ1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

تعلیق نماد معاملاتی (غبشهر1)

طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی شرکت صنعتی‌ بهشهر (غبشهر1) حداکثر تا تاریخ 1397/07/04 تعلیق شد.

بازگشایی نمادهای معاملاتی(لابسا)،(ددام)

نماد معاملاتی شرکت های آبسال(لابسا)،داروسازی زاگرس فارمد پارس(ددام)باتوجه به تغییرات بیش از 50درصدی قیمت سهام و اطلاعیه منتشر شده در سایت کدال با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند،همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجع قیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است .

بازگشایی نمادهای معاملاتی (دارو)،(کاوه)

نماد معاملاتی شرکت های کارخانجات دارو پخش(دارو)،فولاد کاوه جنوب کیش(کاوه)با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند،همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجع قیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است .

بازگشایی نمادهای معاملاتی(کلوند)،(تکمبا)،(قپیرا)،(قشهد)،(قمرو)،(سفارس)

نماد معاملاتی شرکت های کاشی‌ الوند (کلوند)،کمباین‌ سازی‌ ایران‌  (تکمبا)،فرآورده‌های‌غذایی‌وقندپیرانشهر (قپیرا)،شهد(قشهد)،قند مرودشت‌ (قمرو)،سیمان‌فارس‌وخوزستان (سفارس)، با محدودیت نوسان قیمت بااستفاده از مکانیزم حراجآماده انجام معامله می باشد، همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجازنسبت به قیمت مرجع قیمت کشف شده در حراج امکان پذیراست .

بازگشایی نمادهای معاملاتی(وصنا)،(ونفت)،(غچین)،(خرینگ)،(بنیرو)،(سغرب)

نماد معاملاتی شرکت های گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌(وصنا)،سرمایه‌گذاری صنعت ‌نفت‌‌ (ونفت)،کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین (غچین)،رینگ‌سازی‌مشهد (خرینگ)،نیروترانس‌ (بنیرو)وسیمان‌غرب‌ (سغرب)، با محدودیت نوسان قیمت بااستفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد، همچنین ادامه معاملات درنماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجع قیمت کشف شده در حراج امکان پذیراست .

بازگشایی نمادهای معاملاتی (شپارس)،(شپاکسا)

نماد معاملاتی شرکت های بین المللی محصولات پارس(شپارس)،پاکسان(شپاکسا)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'الف' بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.

بازگشایی نمادهای معاملاتی(غشان)،(چدن)،(غالبر)،(وبشهر)،(خریخت)،(کگاز)

نماد معاملاتی شرکت های شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌(غشان)،تولیدی چدن سازان (چدن)، لبنیات‌کالبر (غالبر)،توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(وبشهر)،صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ (خریخت)،شیشه‌ و گاز (کگاز)، با محدودیت نوسان قیمت بااستفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد، همچنین ادامه معاملات درنماد مذکور در دامنه مجازنسبت به قیمت مرجع قیمت کشف شده در حراج امکان ­پذیر است .

ابزار بدهی                              

در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد 128 هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از 120 میلیارد ریال معامله شد.

صندوق های قابل معامله (ETF)      

در بازار صندوق های قابل معامله که صندوق های قابل معامله و صندوق های سرمایه گذاری شاخصی قابل معامله داد و ستد می شود، 42 میلیون و 849 هزار واحد از صندوق سرمایه گذاری به ارزش کل بیش از 434 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

بازار مشتقه     

در بازار اوراق مشتقه تعداد 2908 قرارداد به ارزش 4 میلیارد و 288 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

  • پربازدید ها