در هفته منتهی به 23 خرداد ماه رقم خورد: افزایش 172 درصدی ارزش معاملات در بورس تهران

23 خرداد 1397 - ساعت 18:22

در پایان معاملات هفته منتهی به 23 خرداد ماه 97 شاخص کل نسبت به هفته قبل با 3 / 3 درصد افزایش همراه شد.

به گزارش روابط عمومی بورس تهران، در پایان معاملات هفته منتهی 23 خرداد ماه 97 ، شاخص کل با 3147 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 99146 واحد رسید.

شاخص بازار اول با 2461 واحد افزایش به رقم 71606 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 5498 واحد افزایش عدد 204816 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با  با 6 / 3 درصد و شاخص بازار دوم  با 758 /  2 درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.

در 5 روز کاری  این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 13348 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 172 درصد افزایش یافته است.

در ضمن تعداد 5554 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 418 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 199 درصد و 98 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند.

این درحالی است که  تعداد 107 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 1086 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به ترتیب با 120 درصد و 121 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

  • پربازدید ها