همزمان با افزایش 94 درصدی ارزش معاملات: شاخص کل 2767 واحد رشد کرد

23 خرداد 1397 - ساعت 16:13

در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران چهار شنبه مورخ 23 خرداد ماه، در 122 هزار دفعه، تعداد 1 میلیاردو 660 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 4 هزارو 356 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 387 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

به گزارش روابط عمومی بورس تهران، شاخص کل با 2767 واحد افزایش به رقم 99146 واحد رسید.

شاخص بازار اول با 2115 واحد افزایش به رقم 71606 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 5094 واحد افزایش رقم 204816 واحد را تجربه کرد.

 بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل را فولاد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران، گل گهر، پتروشیمی جم، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، فولاد خوزستان، پالایش نفت بندرعباس، گسترش نفت و گاز پارسیان، سرمایه گذاری غدیر  و توسعه معادن و فلزات به نام خود اختصاص دادند.

از سویی دیگر بیشترین حجم معاملات را فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، بانک تجارت، سایپا، سایپا دیزل، ماشین سازی اراک، پرداخت الکترونیک سامان کیش، سرمایه گذاری غدیر، پتروشیمی مبین(مبین2)، زامیاد، پارس خودرو و پتروشیمی مبین به نام خود ثبت نام کردند.

بازگشایی و توقف نماد معاملاتی

بازگشایی نماد معاملاتی (سهگمت)

نماد معاملاتی شرکت سیمان هگمتان(سهگمت)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مبنی بر انتخاب اعضاءهیئت مدیره با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد،همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجعقیمت کشف شده در حراجامکان پذیر است .

بازگشایی نمادهای معاملاتی(دامین)،(دسبحا)،(خرینگ)،(خشرقح)

نماد معاملاتی شرکت های داروسازی امین(دامین)،گروه دارویی سبحان(دسبحا)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی،رینگ سازی مشهد(خرینگ)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بدون تقسیم سود نقدی و حق تقدم شرکت الکتریک خودرو شرق(خشرقح)با توجه به اعلام مهلت پذیره نویسی بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.

بازگشایی نماد معاملاتی(سپ)

نماد معاملاتی شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش(سپ)،با محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد، همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجعقیمت کشف شده در حراجامکان پذیر است .

توقف نمادهای معاملاتی(خکاوه)،(بترانس)،(وصناح)

نماد معاملاتی شرکت های سایپا دیزل(خکاوه)،ایران ترانسفو(بترانس)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورت های مالی،حق تقدم استفاده نشده شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران(وصناح)با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی متوقف شدند.

توقف نماد های (فملی1)، (شیراز1)، ‌(لابسا1)، (کساوه1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

نماد معاملاتی شرکت ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌‌(فملی1)، پتروشیمی‌شیراز(شیراز1)، آبسال‌(لابسا1) و صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا(کساوه1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

توقف نماد های (فایرا1)،  (ولملت1)، (شدوص1)، (ولغدر1) ، غشاذر1)، ‌(غمارگ1)به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

نماد معاملاتی شرکت های آلومینیوم‌ایران‌(فایرا1)، واسپاری ملت(ولملت1)، دوده‌ صنعتی‌ پارس‌(شدوص1)، پگاه‌آذربایجان‌غربی‌(غشاذر1) لیزینگ‌خودروغدیر(ولغدر1)، مارگارین‌(غمارگ1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب،متوقف گردید. نماد مذکور 60 دقیقه دیگر بصورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

بازار بدهی                              

در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد 70 هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از 69 میلیارد ریال معامله شد.

صندوق های قابل معامله (ETF)      

در بازار صندوق های قابل معامله که صندوق های قابل معامله و صندوق های سرمایه گذاری شاخصی قابل معامله داد و ستد می شود، 14 میلیون و 989 هزار واحد از صندوق سرمایه گذاری به ارزش کل بیش از  151 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

بازار مشتقه     

در بازار اوراق مشتقه تعداد 4100  قرارداد به ارزش بیش از 1 میلیارد و 166 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

  • پربازدید ها