در هفته پایانی اردیبهشت رقم خورد: افزایش 34 درصدی حجم معاملات در بورس تهران

26 اردیبهشت 1397 - ساعت 18:41

در پایان معاملات هفته منتهی به 26 اردیبهشت ماه 97 شاخص کل نسبت به هفته قبل با 3 / 1 درصد افزایش همراه شد.

به گزارش روابط عمومی بورس تهران، در پایان معاملات هفته منتهی 26 اردیبهشت ماه 97 ، شاخص کل با 1249 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 94940 واحد رسید.

شاخص بازار اول با 917 واحد افزایش به رقم 67614 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 2501 واحد افزایش عدد 212832 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با  375 / 1 درصد افزایش و شاخص بازار دوم  با 19 /  1  درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.

در 5 روز کاری  این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 17994 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 23 درصد افزایش یافته است.

در ضمن تعداد 7544 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 273 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 34 درصد و 16 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند.

این درحالی است که  تعداد 80 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 819 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به ترتیب با 27 درصد و 27 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

  • پربازدید ها