مبادله بیش از 2100 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

24 بهمن 1396 - ساعت 16:43

در پایان معاملات تالار های بورس اوراق بهادار تهران سه شنبه مورخ 24 بهمن ماه 96 در 76 هزار دفعه، تعداد 1 میلیاردو 114 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 2 هزارو 118 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 392 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

به گزارش روابط عمومی بورس تهران، شاخص کل با 178واحد افزایش  به رقم 98103 واحد رسید.

شاخص بازار اول با 198 واحد افزایش به رقم 69680 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 7 واحد افزایش رقم 208938 واحد را تجربه کرد.

بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل را پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت تهران، گسترش نفت و گاز پارسیان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پالایش نفت تبریز، ملی صنایع مس ایران، پتروشیمی جم و پتروشیمی پردیس به خود اختصاص دادند.

از سویی دیگر بیشترین حجم معاملات حق تقدم لیزینگ رایان سایپا، زامیاد، سایپا دیزل، لیزینگ رایان سایپا، پارس خودرو، نورد آلومینیوم(فنوال2)، سایپا، لیزینگ رایان سایپا (ولساپا2)، فولاد مبارکه اصفهان، ایران خودرو دیزل و سرمایه گذاری صنعت و معدن به نام خود ثبت کردند.

بازگشایی و توقف نماد های معاملاتی

توقف نماد (خاور1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

نماد معاملاتی شرکت ایران‌ خودرودیزل‌(خاور1)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب،متوقف گردید. نماد مذکور 60 دقیقه دیگر بصورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

توقف نمادهای معاملاتی (فباهنر)،(شبهرن)،(ولصنم)،(بفجر)

در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های صنایع مس شهید باهنر(فباهنر) و نفت بهران(شبهرن)جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه،لیزینگ صنعت و معدن(ولصنم)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورت های مالی و پتروشیمی فجر(بفجر)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضاءهیئت مدیره متوقف خواهند شد.

توقف نماد (شوینده1) به علت تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت

نماد معاملاتی شرکت مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر(شوینده1)با توجه به تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت سهام، به منظور اطلاع رسانی مناسب شرکت به بازار در خصوص علل آن، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

عدم توقف نماد معاملاتی(شبهرن)

با توجه به لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت نفت بهران(شبهرن)در سایت کدال،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی مذکور متوقف نخواهد شد.

بازگشایی نماد معاملاتی (فولاد)، (کسرا)

نماد معاملاتی شرکت فولاد مبارکه اصفهان(فولاد) و سرامیک ‌های ‌صنعتی ‌اردکان‌(کسرا)، با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه'الف' بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد.

بازگشایی نماد معاملاتی(قمرو)

نماد معاملاتی شرکت قند مرودشت(قمرو)، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد.

بازار بدهی                              

در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد 203 هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از 203 میلیارد ریال معامله شد.

صندوق های قابل معامله (ETF)      

در بازار صندوق های قابل معامله که صندوق های قابل معامله و صندوق های سرمایه گذاری شاخصی قابل معامله داد و ستد می شود، 19 میلیون و 57 هزار واحد از صندوق سرمایه گذاری به ارزش کل بیش از 142میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

  • پربازدید ها