0/6

سبد سهام شما

X

سبد سهام خالی است!

نماد
حجم
ارزش
دفعات
معامله
بیشترین
کمترین
قیمت پایانیتسویه
قیمت آخرین
تسویه
روز
قبل
تاثیر
در
شاخص
P/E
EPS
عرضه
تقاضا
مقدار
تغییر
درصد
مقدار
تغییر
درصد
حجم
تعداد
قیمت
قیمت
تعداد
حجم
بورس اوراق بهادار تهران
 • انتخاب بازارهای فعال:
 • بازار اول
 • فرعی اول
 • بازار دوم
 • زمان بروزرسانی: 15 ثانیه
 • آخرین زمان بروزرسانی: 18:15:12{{up_time.hour}}:{{up_time.min}}:{{up_time.sec}}loading
 • تغییر زمان بروزرسانی
  • 15
  • 30
  • 45
  • 60
نماد
نام
حجم
ارزش
دفعات
معامله
بیشترین
کمترین
قیمت پایانیتسویه
قیمت آخرین
تسویه
روز
قبل
تاثیر
در
شاخص
P/E
EPS
ارزش
بازار
بهترین
عرضه
بهترین
تقاضا
موقعیت باز
قیمت اعمال
بازار
مقدار
تغییر
درصد
مقدار
تغییر
درصد
اختیار معاملات خرید
قیمت اعمال
قیمت پایانی
سهم پایه
اختیار معاملات فروش
نماد
نام
قیمت تسویه امروز
موقعیت های باز
حجم
ارزش
معاملات
دفعات
معامله
آخرین قیمت
بهترین سفارش فروش
بهترین سفارش خرید
بهترین سفارش فروش
بهترین سفارش خرید
آخرین قیمت
دفعات
معامله
ارزش
معاملات
حجم
موقعیت های باز
قیمت تسویه امروز
نام
نماد
حجم
قیمت
حجم
قیمت
حجم
قیمت
حجم
قیمت
{{col.v}} {{col.v}} {{col.v}}

خطا در ارتباط با سرور.