وب سایت جدید
ثبت نام در خبرنامه بورس اوراق بهادار تهران
جستجو در سایت

تغییرات سایت جدید

بازدیدکننده گرامی، درصورت مشاهده مغایرت اطلاعاتی و اشکالات احتمالی با ایمیل وب سایتwebsite@tse.ir مکاتبه نمایید.

حجم معاملات  میلیون سهم
ارزش معاملات  میلیون ریال
تعداد معاملات
ارزش بازار  میلیارد ریال
حجم معاملات  میلیون سهم
ارزش معاملات  میلیون ریال
تعداد معاملات
ارزش بازار  میلیارد ریال
حجم معاملات   قرارداد
ارزش معاملات  هزار ریال
تعداد معاملات
حجم معاملات  هزار ورقه
ارزش معاملات  هزار ریال
تعداد معاملات
حجم معاملات  هزار ورقه
ارزش معاملات  هزار ریال
تعداد معاملات
حجم معاملات  هزار واحد
ارزش معاملات  هزار ریال
تعداد معاملات
حجم معاملات   قرارداد
ارزش معاملات  هزار ریال
تعداد معاملات
  • سیستم وضعیت دارایی
  • تالار مجازی بورس
  • صکوک
  • آزمون گواهینامه های حرفه ای
  • صندوق های سرمایه گذاری مشترک
  • شرکت های تامین
    سرمایه